FANDOM


Akagami No Shirayukihime! WikiAkagami no ShirayukihimeAkagami no Shirayukihime:Episode 1
Akagami no Shirayukihime:Episode 10Akagami no Shirayukihime:Episode 11Akagami no Shirayukihime:Episode 12
Akagami no Shirayukihime:Episode 13Akagami no Shirayukihime:Episode 14Akagami no Shirayukihime:Episode 15
Akagami no Shirayukihime:Episode 16Akagami no Shirayukihime:Episode 17Akagami no Shirayukihime:Episode 18
Akagami no Shirayukihime:Episode 19Akagami no Shirayukihime:Episode 2Akagami no Shirayukihime:Episode 20
Akagami no Shirayukihime:Episode 21Akagami no Shirayukihime:Episode 22Akagami no Shirayukihime:Episode 23
Akagami no Shirayukihime:Episode 24Akagami no Shirayukihime:Episode 3Akagami no Shirayukihime:Episode 4
Akagami no Shirayukihime:Episode 5Akagami no Shirayukihime:Episode 6Akagami no Shirayukihime:Episode 7
Akagami no Shirayukihime:Episode 8Akagami no Shirayukihime:Episode 9Akagami no Shirayukihime:OVA 1
Akagami no Shirayukihime: AnimeAkagami no Shirayukihime: MangaAkagami no Shirayukihime: Music
Akizuki SorataAnasagiAtri
Chapter 1Chapter 10Chapter 11
Chapter 12Chapter 13Chapter 14
Chapter 15Chapter 16Chapter 17
Chapter 18Chapter 19Chapter 2
Chapter 20Chapter 21Chapter 22
Chapter 23Chapter 24Chapter 25
Chapter 26Chapter 27Chapter 28
Chapter 29Chapter 3Chapter 30
Chapter 31Chapter 32Chapter 33
Chapter 34Chapter 35Chapter 36
Chapter 37Chapter 38Chapter 39
Chapter 4Chapter 40Chapter 41
Chapter 42Chapter 43Chapter 44
Chapter 45Chapter 46Chapter 47
Chapter 48Chapter 49Chapter 5
Chapter 50Chapter 51Chapter 52
Chapter 53Chapter 54Chapter 55
Chapter 56Chapter 57Chapter 58
Chapter 59Chapter 6Chapter 60
Chapter 61Chapter 62Chapter 63
Chapter 64Chapter 65Chapter 66
Chapter 67Chapter 68Chapter 69
Chapter 7Chapter 70Chapter 71
Chapter 72Chapter 73Chapter 74
Chapter 75Chapter 76Chapter 77
Chapter 78Chapter 79Chapter 8
Chapter 80Chapter 81Chapter 82
Chapter 83Chapter 84Chapter 85
Chapter 86Chapter 87Chapter 87.5
Chapter 88Chapter 89Chapter 9
Chapter 90Chapter 91Chapter 92
Chapter 93Chapter 94Chapter 95
Chapter 96Chapter 97Chapter 98
CharactersClarinesClarines/Image Gallery
Count LugisEarl SeiranEugena Shenazard
Garak GazeltGarak Gazelt/Image GalleryHaki
HarukaHaruto WistariaHigata
Hisame LugisItoyaIzana Wistaria
IzuruKai UlkirKain Wistaria
KazahaKazukiKihal Toghrul
Kiki SeiranKiki Seiran/Image GalleryKiki Seiran/Relationships
Kimi to Tsuzuru MonogatariKing ShenazardKirito
Kizuna ni NoseteLata ForzenoList of Herbs and Plants
Lord BergattLyriasMakiri
MihayaMikageMitsuhide Rouen
Mitsuhide Rouen/Image GalleryMitsuhide Rouen/RelationshipsMount Koto
MukazeMukaze/Image GalleryObi
Obi/Image GalleryObi/RelationshipsOmake 1
Openings & EndingsPopoPopo Species
Raji ShenazardRaji Shenazard/Image GalleryRaji Shenazard/Relationships
Rona ShenazardRyuuSakaki
Saori HayamiSea's Talon ShipSereg Knights Circle
ShidanShiira EiganShikito
ShirayukiShirayuki/Image GalleryShirayuki/Relationships
ShukaSono Koe ga Chizu ni NaruSpecial Story 1
Special Story 2Special Story 3Special Story 4
SuzuTanbarunTariga Bergatt
The Mountain's LionsThe Sea's TalonTorou
Touka BergattTsuruba BergattUmihebi
UniverseViscount BlakerVolumes
Wilant CastleWistal PalaceWistal Palace/Image Gallery
Yasashii KibouYatsufusaYuuha
YuzuriZakura ShidnoteZen Wistaria
Zen Wistaria/Image GalleryZen Wistaria/Relationships